Dự án

Novaworld Phan Thiết

Location | Vị trí Phan Thiết, Bình Thuận
Building | Công trình Clubhouse
Items | Hạng mục Outdoor lighting
Year | Năm 2021

Hồ Tràm Sanctuary

Location | Vị trí Hồ Tràm, Bà Rịa Vũng Tàu
Building | Công trình Villa
Items | Hạng mục Interior_Outdoor lighting
Year | Năm 2021

Minh Villa

Location | Vị trí 36/2 D2, Bình Thạnh District, HCMC
Building | Công trình Villa
Items | Hạng mục Interior_Facade_Landscape Lighting
Year | Năm 2021

NamPhan Villa

Location | Vị trí Nam Phan Residential,
District 9, Thu Duc City
Building | Công trình Villa
Items | Hạng mục Interior lighting
Year | Năm 2021

Sunrise x North

Location | Vị trí Sunrise Apartment,
District 7, HCMC
Building | Công trình Apartment
Items | Hạng mục Interior lighting
Year | Năm 2021

Feliz F1606

Location | Vị trí Feliz F1606, District 2,
Thu Duc City
Building | Công trình Apartment
Items | Hạng mục Interior lighting
Year | Năm 2021

Midtown Apartment

Location | Vị trí Midtown Apartment,
District 7, HCMC
Building | Công trình Apartment
Items | Hạng mục Interior lighting
Year | Năm 2021
Up